Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Bopæl

Når I som forældre træffer den svære beslutning om at gå fra hinanden, er en af de store beslutninger der følger med, spørgsmålet om barnets bopæl. Her kan der rejse sig mange spørgsmål, og det spørgsmål som advokater med speciale i bopælsager ofte bliver stillet er: Hvor skal barnet bo?

Hvor skal barnet bo?
Det kan være en hård periode at skulle igennem, for ud over at skulle tage stilling til en ny tilværelse og en ny familieform, skal I forældre nu også spørge jer selv: ”Skal barnet have bopæl hos mig?” ”Hos dig?” Eller ”Skal vores barn have såkaldt delt bopæl?” Samtidig skal i forsøge at nå til enighed i en situation, som kan forekomme svær – oveni alle de andre beslutninger I står overfor. Og spørgsmålet er, hvordan man overhovedet afgør hvad der er bedst?

Hvad betyder barnets bopæl?
Med barnets bopæl menes der det sted, hvor barnet bor og har sin folkeregisteradresse. Barnet kan kun have folkeregisteradresse ét sted. Barnet kan i princippet bo lige meget hos begge sine forældre, men skal som minimum opholde sig halvdelen af tiden, hos den forælder barnet har bopæl hos.

Samvær eller bopæl?
Netop spørgsmålet om børn og bopælsadresse er ofte noget af de mest vanskelige for mange skilsmisseforældre at blive enige om, og det er bestemt ikke unormalt, at bølgerne kan gå højt, og I kan ende i opslidende bopælssager. Når familien er i opbrud, skal I tage stilling til, hvad der vil være bedst for jeres barn, og hvordan I ønsker, at konstellationen omkring jeres barn og jeres fremtidige forældresamarbejde nu skal være. Som forældre træder I ind i en ny verden og skal stifte bekendtskab med ord som bopælsret, bopælspligt og samvær. I skal også indfinde sig med at få tildelt nye roller som enten samværs- eller bopælsforældre. Inden den store beslutning om barnets bopæl træffes, er det vigtigt, at man som forælder sætter sig grundigt ind i, hvilken betydning børns bopæl har, både for dig – og ikke mindst for dit barn.

Bopælsforælder rettigheder
Barnets bopæl har stor betydning for barnet og dets dagligdag og beslutningen om bopæl, træffes derfor altid ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for netop jeres barn. Samtidig har barnets bopæl også stor betydning for forældrenes rettigheder. Den forælder som barnet fremadrettet skal have sin folkeregisteradresse hos, får nemlig bopælsretten, og dermed en lang række rettigheder som den anden forælder ikke får del i. Forælderen som har bopælsretten, har eksempelvis retten til at beslutte hvor barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i og hvilke fritidsaktiviteter, barnet skal deltage i.

Få hjælp til at beslutte barnets bopælsadresse
Beslutningen om hvor jeres barn skal have bopæl skal også træffes, selvom I har valgt at have fælles forældremyndighed over barnet. I mange tilfælde vil det være en god ide at kontakte en advokat med ekspertise inden for bopæl og bopælssager for råd og vejledning, da det kan være svært at navigere i de mange regler på egen hånd.

Delt bopæl
Pr. 1. april 2019 trådte et nyt skilsmissesystem i kraft. Det nye system betyder, at forældre med fælles forældremyndighed kan aftale delt bopæl. Dette kan medvirke til at skabe ro omkring barnets bopælsforhold i den efter at forældrene er gået fra hinanden. Dette kræver dog, at I kan blive enige om alle beslutninger i forhold til barnet.

Hvis I ikke kan blive enige
Hvis I, som mange andre forældre, ikke kan blive enige om hvad der er den bedste løsning, skal der startes en bopælssag i Familieretshuset. Formålet med en bopælssag er at afgøre, hvor barnet skal bo og have folkeregisteradresse ud fra en vurdering af, hvad der er i barnets bedste interesse. Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at nå til enighed om en løsning. Dog kan spørgsmålet om barnets bopæl være en af de ting, som det kan være meget svært for forældre at blive enige om, på trods af hjælp fra Familieretshuset. Tit og ofte vækker spørgsmålet om, hvor barnet eller børnene skal bo, store følelser hos begge forældre, og det kan derfor give anledning til konflikt, hvis ikke I selv kan blive enige om, hvor barnet skal have sin bopæl – en situation som kan være meget opslidende for alle involverede parter.

Spørg en advokat med speciale i bopælssager
På nettet er søgninger som ’bopælssager advokat,’ ’bopælssager’ og ’bopæl advokat’ blandt nogle af de hyppige. Det er hvert år mange forældre, der søger hjælp til at få afgjort spørgsmål om samvær og bopæl hos både Familieretshuset og advokater. Uanset om I er enige om barnets bopæl eller ej, kan reglerne om bopæl være svære at gennemskue, samtidig kan det også være svært at forudse, hvilke konsekvenser valget af bopæl kan have for både dig, dit barn og det indbyrdes forældresamarbejde. Alle valg i forhold til bopæl medfører konsekvenser, som sigt potentielt kan skabe udfordringer. Derfor er det altid en god idé at træffe gennemtænkte valg og eventuelt konsultere en erfaren advokat, som har forstand på børn, bopælssager, bopælsret, samvær og rettigheder. Børneadvokaten har mange års erfaring med netop bopælssager og kan derfor som advokat hjælpe og rådgive dig med alle spørgsmål, der handler om dit barns bopæl. Hvis du er det mindste i tvivl i forhold til bopælssag, så ring og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat.

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?