Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ikke del i forældremyndighed

Hvis den ene forælder har fuld forældremyndighed over det fælles barn, betyder det samtidig, at den anden forælder ikke har del i forældremyndigheden over barnet.

Hvis man ikke har del i forældremyndigheden, har det nogle konsekvenser for de rettigheder, man har i forhold til sit barn. Samtidig er der nogle elementer, som forældremyndigheden ikke har indflydelse på. Uanset om man har del i forældremyndigheden eller ej, har barnet nemlig ret til samvær med begge sine forældre. Det kan være svært at gennemskue, hvilken betydning det har, hvis man ikke har del i forældremyndigheden over sit barn. Her på siden kan du få hjælp til at forstå, hvad udtrykket ”ikke del i forældremyndighed” har for både dig som forælder og ikke mindst for dit barn.  

Ikke del i forældremyndighed – rettigheder 
Hvis man ikke har del i forældremyndigheden over sit barn, er der samtidig nogle rettigheder, man som forælder ikke har del i. Den forælder, som har forældremyndigheden over barnet, har nemlig retten til at træffe nogle væsentlige beslutninger i forhold til barnet på egen hånd. Det betyder, at hvis du ikke har del i forældremyndigheden over barnet, har du ikke ret til at gøre indsigelser i forhold til hvilken skole, barnet skal gå på eller hvilken religion barnet skal vokse op med. Du har heller ikke ret til at gøre indsigelser, hvis barnet eksempelvis skal flytte til en anden by eller et andet land.

Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over barnet, har du dog, ifølge loven, ret til at blive orienteret om barnets forhold, hvis du anmoder om det. Det kan eksempelvis være oplysninger og dokumenter fra barnets skole eller institution, fra sundhedsvæsenet eller fra socialforvaltningen. I visse tilfælde kan forældre, uden del i forældremyndigheden, dog nægtes adgang til disse oplysninger, hvis det vurderes, at det kan være til skade for barnet. 

På trods af at du ikke har del i forældremyndigheden over barnet, har du også stadig ret til samvær med dit barn, medmindre Familieretten har truffet afgørelse om andet. Barnet har ifølge loven ret til samvær med begge sine forældre, så uanset hvad, vil du altid have ret til at se dit barn. 

Ikke del i forældremyndighed – advokathjælp 
Har du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, og ønsker du at situationen skal være anderledes? Så er Børneadvokaten den rette til at hjælpe dig. Kontakt mig til en snak om din situation, inden sagen om forældremyndighed startes op.

Vidste du?

Dit barn har ret til samvær med dig uanset om du har del i forældremyndigheden eller ej, hvorfor du altid har ret til at se dit barn.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?