Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ungdomskriminalitet sagens afgørelse/ sanktioner

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse i sager, hvor et barn mellem 10 og 17 år enten er dømt eller mistænkt for at have begået kriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastætte sanktioner i form af sociale indsatser. Den indsats, der iværksættes, tilrettelægges således, at man bedst muligt kan få et barn eller en ung ud af en eventuel kriminel løbebane.

Ungdomskriminalitetsnævnet – to typer af sanktioner 
Der findes to forskellige typer af sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om at iværksætte – en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb.

En straksreaktion er når et barn eller en ung bliver pålagt at skulle rette op på en forvoldt skade her og nu. Tanken bag straksreaktion som foranstaltning er, at barnet eller den unge på denne måde kan gøre skaden god igen. Straksreaktion kan eksempelvis bestå i, at barnet eller den unge skal rydde op efter at have udøvet hærværk. Ungdomskriminalitetsnævnet kan eksempelvis pålægge barnet eller den unge at rydde op eller gøre rent, for at rette op på skaderne. Der kan også være tale om frivilligt arbejde eller konfliktmægling med den forurettede.

Et forbedringsforløb er en mere langsigtet og længerevarende indsats. Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Det kan eksempelvis være, at barnet eller den unge skal være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted, modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet mv.
Som led i forbedringsforløbet kan Ungdomskriminalitetsnævnet også træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet på et anbringelsessted, når det af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte må anses for at være af væsentlig betydning

Få advokathjælp til sager om ungdomskriminalitet
Hvis du er blevet indkaldt til møde Ungdomskriminalitetsnævnet, eller hvis du er forælder til et barn eller en ung, som er blevet indkaldt, er det altid en god ide at kontakte en advokat med erfaring i sager om børn og unge. I mange tilfælde er der mulighed for at få gratis advokathjælp, når sagen skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet. Men det kan være vanskeligt at føre sagen alene. Står du i en situation, hvor enten du eller dit barn er under mistanke for at have begået ungdomskriminalitet? Så tøv ikke med at kontakte Børneadvokaten.

Vidste du?

Der findes to forskellige typer af sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om at iværksætte – en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb.

Kontakt mig for mere information 

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?