Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Bopælsret

Mange tror, at man i bopælssager taler om begrebet ’bopælspligt.’ Bopælspligt og børn har dog ikke noget med hinanden at gøre. I børnesager taler man i stedet om ’bopælsret.’ Bopælsret betyder kort og godt, at man som forælder har retten til at have sit barns bopæl og folkeregisteradresse hos sig.

Bopælsret og samværsret
Når I som forældre går fra hinanden skal det besluttes, hvem af jer barnet skal bo hos i fremtiden. Den forælder, som barnet skal bo hos, vil blive bopælsforælder og vil dermed også opnå bopælsretten. Den anden forælder vil blive samværsforælder. Som samværsforælder skal man enten lave en aftale om samvær med barnet med bopælsforælderen eller søge om samvær gennem Familieretshuset.

Hvad indebærer bopælsret?
Som bopælsforælder er man den primære omsorgsperson for barnet, og man har en række rettigheder, som den anden forælder ikke har del i. Som bopælsforælder har man bopælsretten over barnet. Det betyder, at man også har retten til at bestemme hvor barnet skal bo. Den forælder som har bopælsretten kan derfor flytte med barnet inden for landets grænser. Bopælsforælderen skal dog altid informere den anden forælder herom minimum seks uger i forvejen. Hvis du som samværsforælder er uenig i flytningen, og eksempelvis i stedet ønsker at barnet skal bos hos dig, kan du nå at starte en bopælssag.

Ændring af bopælsret
Når først den ene forælder har fået bopælsretten, kan det være svært at ændre det igen.
Når beslutningen om at gå fra hinanden er taget, er det vigtigt, at du ikke flytter fra den fælles bopæl uden børnene, før der er indgået en aftale om børnenes bopæl. Hvis du gør det, vil den anden forælder nemlig automatisk blive bopælsforælder og opnå bopælsretten. Det kan være vanskeligt at ændre bopælsforældre efterfølgende, så i stedet bør du, inden du flytter, rådføre dig med en advokat, som kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilken betydning bopælsretten har for både dig og for dit barn.

Uenighed om bopælsretten
Det kan være svært at blive enige om, hvor jeres barn skal bo og hvem af jer, der skal have bopælsretten. Samtidig kan det være svært at gennemskue, om den beslutning man træffer, kan have negative konsekvenser for barnet. Har I svært ved at blive enige, og har du spørgsmål i forhold til bopælspligt eller bopælsret? Så er det altid en god ide at kontakte en advokat med viden om bopælssager, bopælsret og bopælspligt – inden der træffes en beslutning. Børneadvokaten er ekspert i sager om børn og kan rådgive dig. Ring og få en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen kan løse udfordringerne.

Vidste du?

Når først den ene forælder har fået bopælsretten, kan det være svært at ændre det igen.  Det kan være vanskeligt at ændre bopælsforældre efterfølgende, så i stedet bør du, inden du flytter, rådføre dig med en advokat, som kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilken betydning bopælsretten har for både dig og for dit barn.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?