Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ungdomskriminalitet gratis advokathjælp

Når et ungt menneske indkaldes til at møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, gør der sig nogle særlige regler gældende i forhold til advokat. I mange tilfælde, har barnet eller den unge nemlig krav på gratis advokathjælp til sager om ungdomskriminalitet.

Gratis ungdomskriminalitet advokathjælp
Visse kriterier skal være opfyldt, før man som barn, ung eller forældre til et barn eller en ung kan få gratis advokathjælp til en sag om ungdomskriminalitet. For det første, skal barnet være fyldt 12 år. Sagen i Ungdomskriminalitetsnævnet skal derudover omhandle en af følgende:

- gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse
  på et sygehus eller benyttelse af et børnehus.
- anbringelse uden for hjemmet
- tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse
- samvær og kontakt
- opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
- ændring af anbringelsessted

Hvis et barn eller en ung er fyldt 12 år og sagen omhandler en af ovenstående punkter, betyder det derfor, at både barnet eller den unge og dennes forældre har krav på at få gratis advokatbistand i sagen om ungdomskriminalitet.

Ungdomskriminalitet advokathjælp
Hvis man googler ’ungdomskriminalitet advokathjælp’ eller ’gratis ungdomskriminalitet advokathjælp’, vil der givetvis dukke et hav af mulige advokater op. Men hvis man står i en situation, hvor man skal vælge en advokat til en sag om ungdomskriminalitet, er det vigtigt at tænke sig godt om. Gratis advokathjælp er en god mulighed for at få kompetent repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet, og derfor er det vigtigt at vælge en advokat, som bedst muligt vil kunne løse denne opgave.

Vælg derfor en advokat, som har erfaring med at føre sager som omhandler børn og unge. Det kan også være en fordel, hvis advokaten samtidig har erfaring med anbringelsessager og tvangsfjernelser. Børneadvokaten har mange års erfaring med sager om børn og unge og kan derfor hjælpe dig med din sag om ungdomskriminalitet. Jeg har stor indsigt i både de familie- og socialretlige regler og er samtidig optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, som skal varetage sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Er du eller dit barn blevet involveret i en sag om ungdomskriminalitet? Og er I i den forbindelse berettiget til gratis advokathjælp? Uanset hvor i landet du bor, kan du altid kontakte mig. Jeg giver gerne en gratis vurdering af din sag, og hvad jeg kan gøre for dig.

Vidste du?

Den gratis advokathjælp omfatter følgende sager:
- gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på 
  en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus.
- anbringelse uden for hjemmet
- tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse
- samvær og kontakt
- opretholdelse af en anbringelse uden samtykke 
- ændring af anbringelsessted

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?