Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Delt bopæl 

Den 1. april 2019 trådte et nyt familieretligt system i kraft. Det nye system har til formål at skabe mere ro og stabilitet omkring barnet i den første tid efter at forældrene er gået fra hinanden. Lovgiverne ved, at barnets bopæl i mange tilfælde er det der kan skabe konflikter mellem forældre, så derfor giver det nye system mulighed for, at begge forældre kan have bopælsretten over barnet. 

De første tre måneder - automatisk delt bopæl
Hovedreglen er nu, at forældre med fælles forældremyndighed vil have delt bopælsret over barnet i de første tre måneder efter at brud eller skilsmisse. Der er dog visse undtagelser til denne regel. Forældre vil ikke have delt bopæl i tilfælde af at: 

- begge forældre fraflytter den fælles bopæl
- vigtige hensyn for barnets trivsel taler imod. Det kan eksempelvis være vold, seksuelle
  krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. 

Konsekvensen af denne nye regel er, at ingen af forældrene kan starte en bopælssag i løbet af de første tre måneder, hvor begge har bopælsretten. Dog kan forældrene, hvis de er enige, selv aftale hvem der fremadrettet skal have bopælsretten, og informere Familieretshuset herom. Forældrene har også mulighed for at søge om samvær i Familieretshuset i den første periode. 

Når de tre måneder er gået 
Når de første tre måneder efter bruddet eller skilsmissen er gået, frafalder den delte bopæl, og så skal der tages stilling til, hvor barnet fremadrettet skal have sin bopælsadresse. Efter indførelsen af de nye regler, er der nu skabt mulighed for, at forældrene kan vælge at aftale om at den delte bopæl skal fortsætte efter at de tre måneder med automatisk delt bopæl er udløbet. 

Aftalt delt bopæl
Hvis I forældre vælger at fortsætte den delte bopæl efter de tre måneders ophør, vil det betyde, at begge forældre fortsat er bopælsforældre og dermed har de samme rettigheder over barnet. Forældre kan både lave en mundtlig eller en skriftlig aftale om at lade den delte bopæl fortsætte. Der er intet krav om at aftalen skal registreres i CPR-registeret gennem Familieretshuset, dog er det altid en god ide at gøre dette. 

Aftalen kan laves fuldstændigt ud fra forældrenes egne ønsker. Man kan eksempelvis vælge at gøre aftalen tidsbegrænset, eller at gøre den betinget af, at den ene forælder ikke flytter for langt væk. Hvis man vælger at indgå en aftale om delt bopæl, vil alle tidligere aftaler om samvær og bopæl bortfalde, og så er det kun den nye aftale der gælder.  

Ophør af delt bopæl 
Aftalen om delt bopæl forudsætter at begge forældre er enige. Det betyder, at aftalen kan ophæves ensidigt af en af forældrene, hvis ikke der er enighed. Hvis aftalen ophæves, vil barnet forsat have delt bopæl, indtil der er fundet en ny ordning.  

Konsekvenserne af delt bopæl
Selvom aftalen om delt bopæl kan lyde som en god ide, kan der være visse konsekvenser ved en sådan ordning. For det første forudsætter delt bopæl, at begge forældre kan blive enige om alle beslutninger vedrørende barnet. Barnet vil desuden fortsat kun have én folkeregisteradresse, hvilket betyder, at ordningen ikke har indflydelse på udbetaling af offentlige ydelser og tilskud. 

Overvejer I at indgå en aftale om delt bopæl? Så kan det være en god ide at få en erfaren advokat til at kigge aftalen igennem inden der træffes en beslutning. Ring til Børneadvokaten og få en uforpligtende snak om jeres situation og ønsker.

Vidste du?

Aftalen om delt bopæl forudsætter at begge forældre er enige. Det betyder, at aftalen kan ophæves ensidigt af en af forældrene, hvis ikke der er enighed. Hvis aftalen ophæves, vil barnet forsat have delt bopæl, indtil der er fundet en ny ordning, evt. ved Familieretten.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?