Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Forældremyndighed

Når I går fra hinanden har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres barn. Fælles forældremyndighed kræver, at I som forældre kan samarbejde og er enige om væsentlige ting i barnets liv. Det er altid bedst for barnet, hvis forældrene formår at samarbejde. Det er dog ikke altid sikkert, at det kan lade sig gøre. Forældremyndighed omhandler væsentlige beslutninger i barnets liv, men forældremyndigheden har ikke noget at gøre med, hvor meget samvær du har med dit barn. 

Hvad er forældremyndighed?
Alle børn og unge under 18 år er ifølge loven som udgangspunkt under forældremyndighed, medmindre barnet indgår ægteskab. Når barnet er under 18 år, er barnet ikke er myndigt. Derfor er det forælderen, som har forældremyndigheden over barnet, som kan træffe væsentlige beslutninger i forhold til barnets liv. Forældremyndighed handler derfor om, hvem der har ansvaret for barnet, og hvem der kan træffe beslutninger for barnet. 

Forældremyndighed rettigheder 
Hvis man har forældremyndigheden over et barn, har man samtidig retten til at træffe væsentlige beslutninger i barnets liv. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om disse beslutninger. De overordnede ting I skal være enige om er eksempelvis: 

- hvad barnet skal hedde
- hvor barnet skal bo
- om barnet må flytte til udlandet med den ene af sine forældre 
- hvilken religion barnet skal have
- hvilken skole, barnet skal gå i
- om barnet skal gå i SFO
- om barnet skal modtage medicinsk behandling eller have foretaget medicinske indgreb 
- om barnet må deltage i risikable fritidsaktiviteter 
- om barnet skal have udstedt pas  

Hvis man har eneforældremyndighed, kan man derimod selv træffe disse beslutninger i forhold til sit barn. 

Forældremyndighed ansvar 
Når man har forældremyndighed, følger der et ansvar over for barnet. Som forældremyndighedsindehaver skal man tage sig af barnet, indtil barnet fylder 18 år. Ifølge Forældreansvarsloven skal den eller de, som har forældremyndigheden over et barn, drage omsorg for barnet og desuden sikre barnets ret til omsorg og tryghed. Hvis man har forældremyndighed over et barn, er man også ansvarlig for, at de beslutninger der træffes i forhold til barnet, træffes ud fra barnets interesse og behov.  

Forældremyndighed mor
I visse tilfælde har moderen automatisk eneforældremyndighed. Disse kriterier skal være opfyldt for, at begge forældre automatisk har forældremyndighed over barnet:

- I var gift, da barnet blev født 
- da barnet blev født, var I skilt eller separerede, og faren var registeret som
  far til barnet (enten ved dom eller ved selv at vedkende sig faderskabet)
- da barnet blev født, underskrev I en såkaldt fælles omsorgs- og ansvarserklæring
- I var gift inden for en periode på ti måneder, inden barnet blev født 
- Familieretshuset har modtaget en skriftlig aftale fra jer, hvori der står, at I
  ønsker fælles forældremyndighed
- I har boet sammen inden for en periode på ti måneder, inden barnet blev født,og
  faderen var registeret som far til barnet (enten ved dom eller ved selv at vedkende sig faderskabet)

Hvis ikke disse betingelser er opfyldt, vil moderen ifølge loven automatisk have eneforældremyndighed over barnet. 

Forældremyndighed far 
Som far kan man ikke automatisk have eneforældremyndighed over barnet, som moderen kan. Som udgangspunkt får du som far dog også del i forældremyndigheden, når I går fra hinanden, hvis kriterierne for fælles forældremyndighed er opfyldt. En far kan dog, ligesom en mor, få fuld forældremyndighed over et barn, hvis der er en særlig grund til det. I kan enten være enige om, at faderen skal have den fulde forældremyndighed, eller faderen kan søge om fuld forældremyndighed. 

Uanset om man som far har forældremyndigheden over sit barn eller ej, påvirker det dog ikke ens mulighed for at have samvær med barnet. 

Uenighed om forældremyndighed
På trods af at I som udgangspunkt har fælles forældremyndighed over barnet, når I går fra hinanden, kan man komme i en situation, hvor samarbejdet ikke fungerer. Fælles forældremyndighed kræver, at forældrene kan samarbejde og blive enige om beslutninger i barnets liv. Hvis konfliktniveauet mellem de to forældre imidlertid bliver så højt, at det ikke længere er for barnets bedste, kan den ene forælder søge om fuld forældremyndighed over barnet. Familieretten kan i så fald vælge at ophæve den fælles forældremyndighed og tildele en af forældrene fuld forældremyndighed. 

Der er i disse tilfælde tale om en konkret vurdering, som handler om, hvor dårligt forældrene kommunikerer med hinanden og hvilke konsekvenser, det har for barnet. Den fælles forældremyndighed kan også ophæves, hvis den ene forælder er voldelig, har psykiske vanskeligheder eller ingen interesse har i barnet.  

Forældremyndighed advokat 
Det er altid en god ide at kontakte en erfaren advokat, hvis du har spørgsmål om forældremyndighed. 

Vil du søge om fuld forældremyndighed over dit barn? Eller ønsker du at få del i forældremyndigheden? Så ring og få en uforpligtende snak om dine muligheder.

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?