Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Rettigheder efter tvangsadoption

Når adoptionen er gennemført, betyder det, at barnet fuldt ud har skiftet familie. Det er en dybt tragisk og ulykkelig situation for barnets biologiske forældre. Alle juridiske bånd mellem barnet og de biologiske forældre ophører efter adoptionen. De biologiske forældre mister i forbindelse med adoptionen forældremyndigheden over barnet. Barnet vil heller ikke længere kunne arve efter sine biologiske forældre. Dog er der stadig mulighed for, at forældrene kan få lov til at se deres barn. Ankestyrelsen har i forbindelse med sin behandling af sagen pligt til at oplyse barnets biologiske forældre om, hvilke rettigheder de vil have, efter at adoptionen er gennemført. 

Samvær og kontakt 
Efter at adoptionen er gennemført, kan både forældre og anden biologisk slægt, som eksempelvis bedsteforældre eller søskende søge om samvær eller anden kontakt med barnet. Det er Familieretshuset, der skal træffe afgørelse om samvær eller kontakt med de biologiske forældre. De biologiske forældre skal sende en ansøgning til Familieretshuset, hvorefter der med udgangspunkt i barnets bedste vil blive truffet en afgørelse. Afgørelsen om hvorvidt der vil blive fastsat samvær eller ej tager alene udgangspunkt i et hensyn til barnet. Afgørelsen vil derfor ikke tage udgangspunkt i hverken de biologiske forældre eller adoptivforældrenes ret eller hensyn. 

Hvis Familieretshuset træffer afgørelse om, at der skal være samvær mellem barnet og de biologiske forældre, beslutter Familieretshuset også, hvordan samværet skal foregå. Samværet skal altid foregå under betryggende forhold og eventuelt med professionel støtte. 

Adoptivforældrene kan efter adoptionen selv beslutte, hvem deres barn skal omgås. Det betyder, at adoptivforældrene, også uden myndighedernes indblanding, kan beslutte at barnet skal have samvær med sine biologiske forældre. 

Opfølgningsrapporter 
Det kan være muligt for barnets biologiske forældre at modtage opfølgningsrapporter om barnet efter adoptionen. Opfølgningsrapporterne vil være anonymiserede, og vil udarbejdes med det formål, at de biologiske forældre kan få en fornemmelse af, hvordan det går med deres barn. På den måde, kan de biologiske forældre følge med i barnets udvikling. 

Der er desværre intet lovkrav om, at adoptivforældrene skal udarbejde opfølgningsrapporter. Ankestyrelsen udarbejder dog en opfølgningsrapport et år efter, at adoptionen har fundet sted.

Desuden opfordrer Adoptionsnævnet alle adoptivforældre til danske børn til at udarbejde opfølgningsrapporter hvert tredje år, indtil barnet fylder 18 år. Det vil sige, at de biologiske forældre i dette tilfælde vil modtage en opfølgningsrapport, når barnet er henholdsvis 4, 7, 10, 13 og 16 år.

Vidste du?

Du har ret til samvær, selvom dit barn er bortadopteret.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?