Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Bopælsforældre

Når I går fra hinanden, vil I som forældre få to forskellige roller. Den forælder som barnet har folkeregisteradresse hos betegnes som bopælsforælderen, mens den anden forældre betegnes som samværsforælderen. For at være bopælsforælder skal barnet opholde sig hos dig mindst halvdelen af tiden.  

Undgå at give afkald på bopælsret
Før I som forældre går fra hinanden, og mens I stadig bor på fælles adresse, er I begge bopælsforældre. Hvis den ene forælder fraflytter den fælles bopæl, vil den anden forælder automatisk blive bopælsforælder. Det er derfor vigtigt, at du ikke fraflytter den fælles bopæl, før der er indgået en aftale om barnets fremadrettede bopæl. Hvis du først fraflytter det fælles hjem uden børnene, er det sværere at få bopælsretten efterfølgende.  

Bopælsforælderen - den primære omsorgsperson
Bopælsforælderen har retten til at træffe beslutninger om flere forskellige forhold i barnets dagligdag uden at skulle involvere samværsforælderen. Som bopælsforælderen er man den primære omsorgsperson for barnet og er dermed den ansvarlige for den direkte daglige omsorg for barnet. Det betyder, at bopælsforælderen er ansvarlig for eksempelvis læge- og tandlægebesøg. Samtidig har bopælsforælderen en række rettigheder i forhold til eksempelvis flytning med barnet, valg af daginstitution og fritidsaktiviteter, som samværsforælderen ikke har.  

Samværsforælderen 
Samværsforælderen skal enten aftale samvær med bopælsforælderen eller søge om samvær gennem Familieretshuset. Samværsforælderen er ansvarlig for de mere dagligdagsrelaterede forhold når barnet er på samvær. Det kan eksempelvis være spørgsmål om sengetider, legeaftaler eller hvad barnet skal lave i sin fritid. 

Ændring bopælsforælder– sådan forgår det
Som samværsforælder kan man komme i en situation, hvor man ønsker at ændre barnets bopæl, og dermed selv blive bopælsforælder. En ændring af barnets bopæl kan eksempelvis komme på tale, hvis:

- barnet selv giver udtryk for, at barnet hellere vil bo hos dig
- du har en oplevelse af, at den nuværende bopælsforælder ikke magter opgaven
- den nuværende bopælsforælder skal flytte, og flytningen vil medføre skoleskift for barnet,
  mens barnet, hvis det får adresse hos dig, vil kunne blive i de vante rammer.

Hvis I ikke er enige
Det er ikke altid muligt at blive enige om at lave en sådan ændring af barnets bopælsadresse, i disse tilfælde skal der startes en såkaldt bopælssag i Familieretshuset. Står du midt i en bopælssag? Eller har du spørgsmål i forhold til ændring af bopælsforældre? Så er det altid en god ide først at søge råd og vejledning hos en erfaren advokat med speciale i bopælssager.

Vidste du?

Bopælsforældre har følgende rettigheder:
- retten til beslutninger i forhold til den direkte daglige omsorg for barnet
- valg af daginstitution (dog ikke skole)
- valg af fritidsaktiviteter
- flytning af barnet indenlands, undtaget Grønland og Færøerne (dog skal
  dette varsles til samværsforælderen minimum seks uger i forvejen)
- retten til beslutning om skolepsykolog til barnet
- børnesagkyndig rådgivning
- bopælsforælderen får udbetalt økonomisk støtte til barnet fra staten i form
  af børne- og ungeydelse, og har desuden krav på børnebidrag fra
  samværsforælderen, i tilfælde af, at denne ikke opfylder sin
  forsørgelsespligt over for barnet

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?