Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Barnets bopæl - hvor skal barnet bo?

Når I går fra hinanden skal der træffes en beslutning om hvor barnets bopæl. Men hvordan bliver man enige om det? Og hvem beslutter i sidste ende, hvor barnet skal bo? 

Hvis I har fælles forældremyndighed, vil barnet automatisk have såkaldt ’delt bopæl’ i de første tre måneder af samlivsopholdet, medmindre I selv kan blive enige om, hvor barnet skal have bopæl. Automatisk delt bopæl betyder, at ingen af jer kan starte en sag om barnets bopæl i Familieretshuset i det første tre måneder - I kan dog søge om samvær. 

Barnet vil ikke automatisk få delt bopæl i de første tre måneder af samlivsopholdet hvis:

- I begge fraflytter den fælles bopæl
- vigtige hensyn – såsom vold, seksuelle krænkelser eller omstændigheder,
  der påvirker barnets trivsel – taler imod

I disse tilfælde vil det være muligt at starte en sag om barnets bopæl inden for de tre første måneder, efter at I er gået fra hinanden. 

Hvis I er enige om barnets bopælsadresse
Når de tre måneder er udløbet, kan I vælge af fortsætte med den delte bopæl. Hvis ikke I selv har aftalt, at den delte bopæl skal fortsætte, frafalder ordningen efter de tre måneder, og så skal der træffes en beslutning om, hvor barnets bopælsadresse fremadrettet. Hvis det er muligt, kan I selv blive enige om, hvem af jer der barnet skal have bopælsadresse hos. I disse tilfælde, skal I blot indsende jeres indbyrdes aftale til Familieretshuset, hvorefter sagen vil blive afsluttet. 

Hvis I er uenige om barnets bopælsadresse
Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, kan I vælge at starte en sag i Familieretshuset. Først når det er besluttet, hvem der skal have bopælspligten, kan der aftales eller træffes afgørelse om samvær. 

Når det skal besluttes, hvor jeres barn skal have bopæl, skal det bestemmes ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset vil herefter forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. Hvis I stadig ikke kan nå til enighed, kan I bede Familieretshuset om at sende jeres sag videre til Familieretten, som kan træffe afgørelse om barnets bopæl. 

Spørgsmål om barn, bopæl og bopælssager
Det er ikke helt ligegyldigt, hvem der har bopælsretten over dit barn, dette gælder uanset om du og den anden forælder er blevet enige om en aftale, eller om Familieretshuset eller Familieretten har bestemt, at barnet skal være lige meget hos jer begge. Det er altid en god ide at kontakte en advokat, for på den måde at sikre, at man ikke indgår uhensigtsmæssige aftaler, som kan have en negativ indflydelse på dit barn, samarbejdet med den anden forælder eller på bopælssagens videre forløb. 

Vidste du?

Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, kan Familieretten træffe afgørelse herom. Familieretten træffer afgørelse efter hvad der er bedst for barnet. 

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?