Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Forældremyndighed rettigheder

Fælles forældremyndighed giver dig og din ekspartner en række fælles rettigheder, når det gælder jeres fælles barn. Når I deler forældremyndigheden mellem jer, har I lige meget at skulle have sagt, når det gælder væsentlige beslutninger i forhold til jeres fælles barn. Det vil sige, at ingen har mere at skulle have sagt end den anden. Uanset hvem af jer barnet bor hos, og hvor meget samvær den ene af jer måtte have med barnet, skal I være fælles om de beslutninger, der træffes, når I har fælles forældremyndighed. 

Fælles forældremyndighed rettigheder 
Når man er fælles om forældremyndigheden over et barn, er man også fælles om de rettigheder, der følger med. Forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om alle væsentlige beslutninger i forhold til barnet. Når man har fælles forældremyndighed, har man derfor ikke rettighed til at træffe væsentlige beslutninger alene, uden at spørge den anden forældremyndighedsindehaver først. 

Det vil sige, at man med den fælles forældremyndighed opnår retten til at gøre indsigelser, hvis man er uenig i den anden forælders beslutning. De beslutninger, som I skal være enige om, kan eksempelvis omfatte barnets navn, skolevalg, hvor barnet skal bo, om barnet må flytte (også til udlandet), hvilken religion barnet skal vokse op med, eller om barnet skal have udstedt et pas. 

Fælles forældremyndighed – rettigheder, forpligtelser og uenigheder
Når man har forældremyndigheden over et barn, medfører det, udover de oplistede rettigheder, også nogle forpligtelser. Den mest væsentlige forpligtelse er at beskytte barnet, og desuden skal forældrene med fælles forældremyndighed ifølge lovgivningen ”samarbejde til barnets bedste.” Netop forpligtelsen om at samarbejde kan være svær at forene med de uenigheder, der næsten uundgåeligt følger med et brud eller en skilsmisse. Hvis ikke forældrene kan samarbejde til barnets bedste, er der mulighed for at få ophævet den fælles forældremyndighed og dermed give den ene forældre fuld forældremyndighed over barnet. Familieretten vil kunne træffe afgørelse i en forældremyndighedssag efter en konkret vurdering af, hvor dårligt samarbejdet og kommunikationen mellem forældrene er, og hvor meget det påvirker det fælles barn.

Inden sagen når så langt, er det en god ide at kontakte en advokat med erfaring i forældremyndighedsager, så man undgår at træffe en beslutning, som på sigt kan have negative konsekvenser for det fælles barn. Børneadvokaten ved alt om fælles forældremyndighed, rettigheder, skilsmisser og forældremyndighedssager. Så står du i overvejelser om, hvorvidt du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet? Så tøv ikke med at kontakte mig og få et uforpligtende råd.

Vidste du?

Rettigheder som forældremyndighedsindehaverene skal
være enige om:
- hvad barnet skal hedde
- hvor barnet skal bo
- om barnet må flytte til udlandet med den ene af sine forældre 
- hvilken religion barnet skal have
- hvilken skole, barnet skal gå i
- om barnet skal gå i SFO
- om barnet skal modtage medicinsk behandling eller have
  foretaget medicinske indgreb 
- om barnet må deltage i risikable fritidsaktiviteter 
- om barnet skal have udstedt pas 

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?