Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Overvåget samvær

I visse tilfælde kan Familieretshuset og Familieretten beslutte, at samværet mellem barnet og samværsforælderen skal være overvåget. Det kan ske, hvis det vurderes, at der ikke er andre muligheder for at afholde samværet. Der kan være mange grunde til at man vælger at iværksætte overvåget samvær.

Overvåget samvær kan eksempelvis iværksættes i tilfælde, hvor barnet ikke har set samværsforælderen længe, og der blot er behov for støtte for at få samværet i gang igen. Overvåget samvær kan også iværksættes i mere alvorlige tilfælde, hvis der eksempelvis er mistanke om misbrugsproblemer hos samværsforælderen.  

Hvad er overvåget samvær?
Overvåget samvær betyder, at der skal være en professionel børnesagkyndig til stede, når samværsforælderen skal have samvær med barnet. 

Hvordan foregår overvåget samvær?
Hvis det bliver besluttet, at samværet skal være overvåget, vil begge forældre modtage en afgørelse, hvori det står beskrevet, hvorfor samværet skal være overvåget, og hvordan det skal foregå.  Overvåget samvær vil som regel forgå i Familieretshuset. Der vil være en såkaldt børnesagkyndig til stede, som vil overvåge enten dele af eller hele samværet. Den børnesagkyndiges rolle er at sikre, at samværet forgår, som det skal. 

Forskellige typer af overvåget samvær 
Der kan være flere forskellige grunde til at Familieretshuset og Familieretten vælger at iværksætte overvåget samvær. Der findes derfor også flere forskellige typer af overvåget samvær, som kan iværksættes til forskellige formål.  

- Overvåget samvær 
Overvåget samvær iværksættes typisk i tilfælde, hvor der er stor konflikt mellem forældrene, og det vurderes, at der er en udenforstående til stede til at overvære samværet. 

- Støttet samvær 
Støttet samvær kan bruges, hvis samværsforælderen har behov for hjælp eller oplæring i at håndtere barnet, eksempelvis hvis samværsforælderen ikke er vant til at passe barnet.

- Observeret samvær 
Observeret samvær anvendes ofte til at observere og vurdere, hvordan det fremtidige samvær skal foregå. Hvis Familieretshuset har behov for det, kan de iværksætte observeret samvær til at lave denne vurdering. 

- Beskyttet samvær 
Beskyttet samvær anvendes typisk i tilfælde, hvor der er usikkerhed om hvorvidt samværsforælderen kan tage vare på barnet. Det kan også være i tilfælde, hvor barnet og forælderen ikke har set hinanden i lang tid. Under beskyttet samvær, vil der være konstant overvågning fra en børnesagkyndig. 

Advokathjælp til overvåget samvær 
Børneadvokaten er ekspert i sager om børn og samvær. Er du i tvivl, eller har du spørgsmål om reglerne for overvåget samvær? Så ring til og få en uforpligtende snak om, hvad der kan gøres i forhold til din samværssag.

Vidste du?

Det kan være en fordel at hyre en advokat til at hjælpe dig med din samværssag fordi:
- du sikrer, at dit barn får det samvær med dig, som barnet har ret til
- du undgår at indgå ufordelagtige aftaler med den anden forælder
- du får hjælp til at træffe en beslutning, som er bedst for dig og dit barn 
- du sikrer dig en juridisk bindende aftale om samvær

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?