Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Delt forældremyndighed

Hvis I har delt forældremyndighed, har I begge del i forældremyndigheden. Delt forældremyndighed er det samme som fælles forældremyndighed. Udover at deles om forældremyndigheden, deles I som forældre også om en række rettigheder og forpligtelser. I deler derfor det ansvar, der følger med at være forældre, imellem jer. 

I langt de fleste tilfælde er udgangspunktet delt forældremyndighed, når I går fra hinanden. I langt de fleste tilfælde vil det nemlig være bedst for jeres fælles barn, hvis I kan enes. Delt forældremyndighed forudsætter en vis grad af enighed, men det betyder ikke, at I skal være enige om alting – I skal blot være enige om de mest væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn.  

Delt beslutningsret
Når I har delt forældremyndighed, deler i samtidig retten til at træffe beslutninger vedrørende jeres barn. Det vil sige, at den ene forældremyndighedsindehaver ikke bare kan træffe en stor beslutning vedrørende jeres barn, uden at den anden forælder også er enig i beslutningen. I skal derfor blive enige om beslutninger, som f.eks. hvad barnet skal hedde, hvor barnet skal bo, hvilken religion barnet skal vokse op med, og hvor barnet skal gå i skole. Overordnet kan man sige, at I som forældre skal være enige om, hvad barnet skal og ikke skal.  

Delt ansvar 
Der følger et stort ansvar med, når man har forældremyndigheden over et barn. Den eller de som har forældremyndigheden over et barn, skal drage omsorg for barnet og desuden sikre barnets ret til omsorg og tryghed. Hvis I har delt forældremyndighed over et barn, er det derfor jeres fælles ansvar. I er desuden begge ansvarlige for, at de beslutninger I træffer, i forhold til barnet, træffes ud fra barnets interesse og behov. Kort sagt, er det jeres fælles ansvar, at barnets behov dækkes, og at barnet har det godt og trygt.  

Søg om delt forældremyndighed 
Hvis ikke I har delt forældremyndighed over jeres barn, og du som forælder ønsker at få del i forældremyndigheden, kan du søge om at få delt forældremyndigheden over jeres barn. 

I så fald skal du sende en ansøgning til Familieretshuset, som vil indkalde jer begge til et møde. Hvis I ikke formår at blive enige om spørgsmålet om forældremyndighed med hjælp fra Familieretshuset, kan Familieretten i sidste ende træffe en afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. Overvejer du at søge om delt forældremyndighed over jeres barn? Inden du søger om delt forældremyndighed, er det altid en god ide at kontakte en advokat, som kan rådgive dig om, hvordan sagen bedst gribes an. Kontakt derfor Børneadvokaten til en uforpligtende samtale om din børnesag.

Vidste du?

Der følger et stort ansvar med, når man har forældremyndigheden over et barn. Den eller de som har forældremyndigheden over et barn, skal drage omsorg for barnet og desuden sikre barnets ret til omsorg og tryghed. Hvis I har delt forældremyndighed over et barn, er det derfor jeres fælles ansvar.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?