Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Tvangsadoption sagens gang

Når sagen om tvangsadoption går i gang, er der flere forskellige instanser involveret. Både kommunen, børn- og ungeudvalget og Ankestyrelsen er involveret, og der er mange sagsbehandlingsmæssige trin, der skal gennemgås, før en tvangsadoption kan gennemføres. 

Kommunens indstilling 
Når kommunen overvejer at indstille et barn til adoption, er der først en lang række dokumentation og undersøgelser, der skal være på plads. Først og fremmest skal kommunen have lavet en børnefaglig undersøgelse, hvorefter det er vurderet, at adoption vil være det bedste for barnet. Kommunen skal blandt andet også gennemføre en forældrekompetenceundersøgelse og undersøge barnets tilknytning til både forældrene og eventuelle plejeforældre. Inden kommunen laver en indstilling til børn- og ungeudvalget om tvangsadoption, skal kommunen beskikke advokat til både barnet og til forældremyndighedsindehaverne. 

Behandling i børn- og ungeudvalget 
Når kommunens børn- og ungeudvalg har modtaget indstillingen, vil udvalget indkalde alle sagens parter til et møde. Herefter vil man til mødet tage stilling til kommunens indstilling og på baggrund heraf træffe en afgørelsen. Hvis børn- og ungeudvalget er enige i kommunens indstilling, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 

Behandlingen og afgørelse i Ankestyrelsen 
Ankestyrelsen kan træffe endelig afgørelse i sager om tvangsadoption. Når Ankestyrelsen modtager sagen fra kommunens børn- og ungeudvalg, går der en større sagsbehandlingsproces i gang. Ankestyrelsen skal blandt andet sikre, at al den nødvendige dokumentation er i orden, og at barnets eget ønske og perspektiv er belyst. Ankestyrelsen skal desuden sikre, at adoption vil være til barnets bedste. I den forbindelse kan Ankestyrelsen vælge at indkalde både barnet og forældrene til et møde. Derudover skal Ankestyrelsen vejlede barnets biologiske forældre om, hvilke retsvirkninger adoptionen får. 

Når alt dette er på plads, og hvis Ankestyrelsen er enig i børn- og ungeudvalgets indstilling, vil der blive truffet afgørelse om at gennemføre adoptionen. Her har de biologiske forældre mulighed for at indbringe sagen for både by- og landsretten inden for 14 dage, hvis de er uenige i afgørelsen. 

Advokatbistand til tvangsadoption
Allerede inden kommunen vælger at indstille til tvangsadoption, har du krav på at få beskikket gratis advokatbistand. I sager om tvangsadoption, er det altid en god ide at søge advokathjælp så hurtigt så muligt for at øge chancerne for et positivt udfald. Hvis du undervejs har takket nej til den gratis advokathjælp, vil du få tilbuddet igen inden sagen behandles i Ankestyrelsen. Står du overfor en sag om tvangsadoption? Så tag kontakt til Børneadvokaten. Jeg hjælper dig igennem hele forløbet, og opgiver ikke din sag.

Vidste du?

Det er Ankestyrelsen der træffer afgørelse om tvangsadoption.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?