Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ungdomskriminalitet klage

Når der træffes afgørelse om en foranstaltning for et barn eller en ung i Ungdomskriminalitetsnævnet, er afgørelsen som udgangspunkt endelig. Det betyder, at man ikke kan klage over afgørelsen. Der er dog alligevel visse muligheder for, at både børn over 12 år og deres forældre kan klage over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Klagemuligheder
Der findes tre forskellige klagemuligheder, hvis man ønsker at klage over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. Den første mulighed er at klage til Ankestyrelsen.
Et barn eller en ung kan klage over Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis barnet eller den unge er fyldt 12 år.

Ankestyrelsen
Der kan kun klages over afgørelsen, hvis der er tale om sager hvor Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse af såkaldt ’indgribende’ karakter. Afgørelse om indgribende karakter omfatter:

- afgørelse om gennemførelse af ungefaglig undersøgelse under ophold på institution,
  indlæggelse på sygehus eller -  benyttelse af et børnehus
- afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
- afgørelse om opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
- afgørelse om anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner eller afdelinger
- afgørelse om anbringelse på sikrede døgninstitutioner
- anbringelse på særligt sikrede afdelinger
- afgørelse om ændring af anbringelsessted
- afgørelse om tilbageholdelse under en anbringelse
- afgørelse om samvær og kontakt under en anbringelse

Ombudsmanden
Den anden klagemulighed er at klage til Folketingets Ombudsmand. Klagen til Folketingets Ombudsmand vil ikke kunne ændre sagens udfald, men ombudsmanden vil kunne fremsætte kritik til Ungdomskriminalitetsnævnets behandling af sagen i tilfælde af, at sagen ikke er behandlet korrekt.

Domstolsprøvelse
Man har også mulighed for at få prøvet sin sag ved domstolen. Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene, som kan tage stilling til, hvorvidt sagen er behandlet korrekt.

Forældres klagemuligheder
Forældre til børn, hvis sag der bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har præcist de samme klagemuligheder som barnet eller den unge selv har.

Advokathjælp til klage
Er du i tvivl om, hvorvidt du kan klage over den afgørelse, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet i din sag? Eller ønsker du blot generel advokatbistand til din sag? Børneadvokaten er den rette at ringe til, hvis du eller dit barn er blevet involveret i en sag om ungdomskriminalitet. Jeg giver gerne gratis vurdering af din sag.

Vidste du?

Der findes tre forskellige klagemuligheder, hvis man ønsker at klage over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse:
- Ankestyrelsen
- Ombudsmanden
- Domstolene

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?