Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Fra januar 2019 er der oprettet såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn i hele landet. Nævnene har til formål at forebygge ungdomskriminalitet. Nævnet er uafhængigt og behandler sager om ungdomskriminalitet begået af børn og unge mellem 10 og 17 år.

Hvad består ungdomskriminalitetsnævnet af?
Ungdomskriminalitetsnævnene består af en dommer som enten er formand eller næstformand, og som skal lede mødet, som afholdelse i forbindelse med behandling af en sag om ungdomskriminalitet. Derudover består ungdomskriminalitetsnævnet af en repræsentant fra kommunen og en fra politiet. 

Hvor ligger ungdomskriminalitetsnævnet? 
Ungdomskriminalitetsnævnene er nedsat i alle landets politikredse. Møderne vil derfor blive afholdt ved retten i den lokale politikreds.  

Hvordan bliver man indkaldt til Ungdomskriminalitetsnævnet 
Måden hvorpå sagen om ungdomskriminalitet bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, afhænger af hvor gammelt barnet eller den unge, som har begået kriminalitet, er. 

- Er der tale om et barn mellem 10 og 14 år, er det politiet der henviser sagen til nævnet, hvis der er mistanke om, at barnet har begået kriminalitet. 

- Er der tale om en ung mellem 15 og 17 år, vil sagen først blive behandlet i retten, hvorefter dommeren kan vælge, at sagen om ungdomskriminalitet også skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det betyder, at man som 15-17-årig både kan blive idømt en straf i retten og efterfølgende foranstaltninger fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Hvis man bliver indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, vil man få et brev med orientering om mødet. Både den unge selv og den unges forældremyndighedsindehavere har pligt til at møde op til mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet.  

Er du blevet indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet?
Det kan være en skræmmende situation at stå i, hvis man bliver indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Uanset om man selv er blevet indkaldt, eller om man er forælder til en ung, som er indkaldt, kan det være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser behandlingen af sagen i Ungdomskriminalitetsnævnet kan have. I mange tilfælde har både børn eller unge over 12 år og forældrene heldigvis krav på gratis advokathjælp, når sagen skal for Ungdomskriminalitetsnævnet. 

En advokat kan hjælpe dig med at føre din sag og kan navigere i de lovgivningsmæssige problemstillinger, som kan være svære at overskue. Er du blevet indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, og har du ret til gratis advokathjælp? Kontakt Børneadvokaten så du kan få hjælp til at føre din sag.

Vidste du?

Ungdomskriminalitetsnævnene består af en dommer som enten er formand eller næstformand, og som skal lede mødet, som afholdelse i forbindelse med behandling af en sag om ungdomskriminalitet. Derudover består ungdomskriminalitetsnævnet af en repræsentant fra kommunen og en fra politiet. 

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?