Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Fælles forældremyndighed

Hvis I beslutter jer for at have fælles forældremyndighed over jeres barn, betyder det, at I skal samarbejde om barnets bedste. Hvis man har fælles forældremyndighed, er der en lang række ting man som forældre skal være enige om. Hvis I kan blive enige, er fælles forældremyndighed en god løsning, idet det ofte er for barnets bedste, hvis forældrene formår at samarbejde. 

Hvad er fælles forældremyndighed?
Fælles forældremyndighed betyder, at forældremyndigheden over barnet er fælles for de to forældre. Begge forældre har således lige meget forældremyndighed og indflydelse i barnets liv. 

Automatisk fælles forældremyndighed
I langt de fleste tilfælde vil I have automatisk fælles forældremyndighed – også når I vælger at gå fra hinanden. Der findes i lovgivningen en række kriterier for, hvornår man har automatisk fælles forældremyndighed. Er et af disse kriterier opfyldt, vil forældremyndigheden være fælles: 

- I var gift, da barnet blev født 
- da barnet blev født, var I skilt eller separerede og faderen var registeret som
  far til barnet (enten ved dom eller ved selv at vedkende sig faderskabet)
- da barnet blev født, underskrev I en såkaldt fælles omsorgs- og ansvarserklæring
- I var gift inden for en periode på ti måneder, inden barnet blev født 
- Familieretshuset har modtaget en skriftlig aftale fra jer, hvori der står, at
  I ønsker fælles forældremyndighed
- I har boet sammen inden for en periode på ti måneder, inden barnet blev født og
  faderen var registeret som far til barnet (enten ved dom eller ved selv at vedkende sig faderskabet)

Hvad skal vi være enige om, hvis vi skal have fælles forældremyndighed?
Mange tror, at fælles forældremyndighed forudsætter, at forældrene skal være enige om alle beslutninger vedrørende barnet. Det er dog ikke helt rigtig. Ifølge lovgivningen skal forældrene blot være enige om såkaldte ”væsentlige beslutninger” vedrørende barnets forhold. Det betyder altså, at I som forældre godt kan være uenige om visse ting, selvom der er fælles forældremyndighed. 

Eksempler på hvilke væsentlige beslutninger I skal være enige om kan være:

- barnets navn 
- barnets bopæl
- flytninger udenlands
- barnets religion 
- skolevalg 
- SFO
- væsentlig medicinsk behandling og indgreb 
- om barnet må deltage i risikable fritidsaktiviteter (eksempelvis kampsport eller motocross)
- udstedelse af pas til barnet  

Hvordan får jeg om fælles forældremyndighed?
Hvis ikke I automatisk har fælles forældremyndighed over barnet, kan du og den anden forælder blive enige om, at I skal have fælles forældremyndighed. Herefter kan der indsendes en blanket til Familieretshuset herom. I blanketten underskriver I en aftale om fælles forældremyndighed. 

Hvis ikke i er enige, kan du søge om fælles forældremyndighed via Familieretshuset. Familieretshuset vil herefter indkalde jer og hjælpe jer med at forsøge at nå til enighed. Hvis I stadig ikke kan blive enige, kan Familieretshuset sende sagen videre til Familieretten, hvor en dommer vil træffe afgørelse i sagen.

Ønsker du at få del i forældremyndigheden over dit barn? Eller er du i tvivl om hvad fælles forældremyndighed vil betyde for jeres samarbejde? Så kontakt Børneadvokaten inden sagen om forældremyndighed startes op og få en uforpligtende snak om, hvordan du skal forholde dig.

Vidste du?

 Er et af disse kriterier opfyldt, vil forældremyndigheden være fælles:
- I var gift, da barnet blev født
- da barnet blev født, var I skilt eller separerede og faderen var
  registeret som far til barnet (enten ved  dom eller ved selv at
  vedkende sig faderskabet)
- da barnet blev født, underskrev I en såkaldt fælles omsorgs- og
  ansvarserklæring
- I var gift inden for en periode på ti måneder, inden barnet blev født 
- Familieretshuset har modtaget en skriftlig aftale fra jer, hvori der står,
  at I ønsker fælles forældremyndighed
- I har boet sammen inden for en periode på ti måneder, inden barnet
  blev født og faderen var registeret som far til barnet (enten ved dom
  eller ved selv at vedkende sig faderskabet)

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?