Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Tvangsadoption

Tvangsadoption er heldigvis forholdsvist sjældent i Danmark, men antallet af tvangsadoptioner er desværre stigende. Mellem 2009 og 2015 var der i gennemsnit kun sket to tvangsadoptioner pr. år. I 2015 var der i gennemsnit tvangsadopteret otte børn pr. år. Men de nyeste tal viser, at Ankestyrelsen sidste halvår af 2019 traf hele 10 afgørelser om tvangsadoption.

Årsagen til stigningen i antallet af tvangsadoptioner kan være en lovændring, som trådte i kraft i oktober 2015. Denne lovændring har nemlig gjort det lettere at gennemføre en tvangsadoption, samtidig med at lovgrundlaget for tvangsadoptioner er blevet mere usikkert. Tidligere skulle det bevises, at forældrene ikke ville kunne blive i stand til at tage sig af barnet. Som reglerne er nu, skal det blot sandsynliggøres, at forældrene ikke vil kunne opnå evnen til at tage sig af barnet. 

Derudover udtalte statsminister Mette Frederiksen ved årsskiftet, at flere børn fremover skal tvangsadopteres. Det er en udtalelse, som siden har mødt en del kritik, idet tvangsadoptioner er så voldsomme, at de altid bør være den sidste udvej, og ikke noget man sigter efter.  

Kun i helt særlige tilfælde kan det besluttes, at barnet skal bortadopteres. Det kan ske, også selvom barnets forældre ikke er enige i beslutningen om tvangsadoption. Tvangsadoption er et af de mest voldsomme indgreb, man kan gennemføre i en familie. Derfor er der også nogle helt særlige betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gennemføre en tvangsadoption. 

Betingelser for tvangsadoption 
Det gælder for alle typer af adoptioner, at adoptionen skal være til barnets bedste, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke fra forældrene. Det vil sige, at en tvangsadoption kun kan finde sted, hvis det vurderes, at det vil være det bedste for barnet. 

Der findes overordnet tre forskellige betingelser, som kan ligge til grund for gennemførelsen af en tvangsadoption. 

Et barn kan blive adopteret uden forældrenes samtykke hvis enten:

- barnets forældre er ude af stand til at tage sig af barnet
- barnet har en særlig tilknytning til sine plejeforældre
- (i særlige tilfælde) væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

I sager om tvangsadoption, hvor forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, skal der skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet, og det skal være sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være til barnets bedste.

I sager hvor der gennemføres en tvangsadoption på grund af barnets særlige tilknytning til plejeforældrene, er betingelserne, at der skal være en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet selv. Endvidere er det en betingelse for tvangsadoptionen, at barnet skal være så nært knyttet til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning.

I andre sager om adoption uden samtykke, kan der i særlige tilfælde gennemføres en adoption uden samtykke, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

Kort sagt, kan en tvangsadoption kun gennemføres i de tilfælde, hvor det er blevet vurderet, at barnets forældre aldrig vil kunne blive i stand til at tage sig af barnet eller give barnet en stabil familierelation. 

Tvangsadoption advokat
I en sag om tvangsadoption har både barnet selv og forældremyndighedsindehaverne ret til at få gratis advokathjælp. Det betyder, at både barnet og forældrene kan have egen advokat, som fører sagen. Denne ret gælder, uanset hvor gammelt barnet er.

Det er enten kommunen eller Familieretshuset, der skal tilbyde den gratis advokathjælp og betale for den. Du har mulighed for helt selv at vælge, hvem din advokat skal være. Står du i en situation, hvor du risikerer, at dit barn adopteres uden dit samtykke? Så kontakt Børneadvokaten i dag. 

Børneadvokaten har mange års erfaring i sager om børn. Desuden har jeg et indgående kendskab til de regler, som både kommunerne og Familieretshuset træffer afgørelse efter. Derfor kan jeg navigere i reglerne, og som advokat kan jeg hjælpe dig med at få det bedst mulige udfald af sagen. 

Den rette advokat vil altid på din side og kæmpe til det sidste for dig og dit barn. Sidder du derfor med overvejelser om, hvem der vil være den bedste til at føre din sag, og leder du efter en tvangsadoption advokat, så kontakt Børneadvokaten hurtigst muligt. Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig, uanset om du ønsker at benytte mig som din advokat, eller om du har spørgsmål til, hvad jeg kan gøre for dig. Kontakt mig og bliv klogere på hvordan vi sammen kan løse de udfordringer, som du står over for. Jeg er klar til at rådgive dig, uanset hvor i landet du bor.

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?