Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Tvangsadoption

Det gælder for alle typer af adoptioner, at adoptionen skal være til barnets bedste, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke fra forældrene.

Betingelser for adoption uden samtykke

I sager, hvor forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, skal der skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet, og det skal være sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.
Det skal endvidere være sandsynliggjort, at adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være til barnets bedste.
I sager, hvor barnet har særlig tilknytning til plejeforældrene, er betingelserne at der skal være en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet selv. Endvidere skal barnet være så nært knyttet til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning.
I andre sager om adoption uden samtykke, kan der i særlige tilfælde gennemføres en adoption uden samtykke, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

Sagens gang

Kommunen kontakter Statsforvaltningen med henblik på beskikkelse af advokater for sagens parter. (advokaten er gratis for parterne). Herefter forelægger Kommunen en indstilling om adoption uden samtykke for Børn- og Ungeudvalget i den kommune, hvor barnet bor.
Hvis Børn- og Ungeudvalget er enige i indstillingen, forelægges sagen for Ankestyrelsen, hvorefter at Ankestyrelsen ligeledes tager stilling til sagen. Er Ankestyrelsen enig i indstillingen, sendes sagen videre til Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om adoption. Statsforvaltningens afgørelse kan inden 14 dage indbringes for retten af sagens parter, men ikke af kommunen.

Efter adoptionen

Efter adoptionen vil det være muligt for de oprindelige forældre at modtage opfølgningsrapporter om barnet, hvilket gælder uanset om adoptionen er gennemført med eller uden samtykke fra forældrene.
I helt særlige tilfælde vil det også være muligt for barnets oprindelige slægtninge at få fastsat samvær eller anden kontakt med barnet. Afgørelsen træffes af Statsforvaltningen med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Afgørelsen træffes først efter adoptionens gennemførelse.

Advokathjælp

Ring derfor og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat, hvis du står overfor en tvangsadoption.

 

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?