Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Samvær

Når barnet er sammen med den forælder, som barnet ikke bor hos, betegnes det som samvær. Det vil altså sige, at samværet ikke har noget at gøre med, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Alligevel er samvær, ligesom spørgsmålet om forældremyndighed, noget der ligger rigtig mange forældre på sinde. Samvær er for mange endnu vigtigere end forældremyndighed, da det har betydning for den daglige kontakt, man har med sit barn.

Når man går fra hinanden, kan det være svært at blive enige om, hvor meget barnet skal være hos hver af forældrene. Det afspejler sig på internettet, hvor ord som ”advokat, børn, samvær og samværssager” hvert år googles af mange forældre. Børneadvokaten er ekspert i sager om børn og samvær og kan derfor hjælpe dig med alle spørgsmål vedrørende din samværssag. 

Barnets ret til samvær 
Det er vigtigt for børn at have kontakt med begge deres forældre, hvis det er muligt. Derfor står det også beskrevet i lovgivningen, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Hvis barnet ikke bor hos dig, betegnes du som samværsforælder, og barnet har derfor ret til samvær med dig.  

Bindende samværsaftale
Som udgangspunkt kan I som forældre selv aftale, hvordan og hvornår samværet mellem barnet og den af jer som barnet ikke bor hos, skal foregå. I aftalen om samvær kan I både aftale samvær for hverdage, weekender og ferier. Hvis I selv laver en aftale om samvær, er det altid en god ide at lave en detaljeret skriftlig samværsaftale, for at sikre, at I begge er indforstået med aftalen. 

Hvis I laver jeres egen aftale om samvær, er det altid en god ide at indsætte en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul. Tvangsfuldbyrdelsesklausulen vil kunne hjælpe jer i tilfælde af, at en af jer ikke overholder aftalen, da den gør jeres skriftlige aftale juridisk bindende. I så fald kan aftalen bruges til at gennemtvinge samværet via Familieretten.  

Hvis I ikke kan blive enige om samvær 
Hvis ikke I kan blive enige om en aftale om samvær for jeres barn, kan Familieretshuset og Familieretten hjælpe jer med at lave en aftale om samvær. I disse tilfælde, startes der en såkaldt samværssag hvor der, efter anmodning, træffes en afgørelse om samvær, ud fra de oplysninger forældrene selv har givet. Familieretshuset og Familieretten indhenter også deres egne oplysninger til at belyse sagen. De kan eksempelvis indhente oplysninger fra barnets daginstitution eller afholde børnesamtale med de ældste børn. 

Ændring af samvær 
Hvis I er enige om samværsaftalen for jeres barn, kan I altid ændre i aftalen, også selvom aftalen om samvær er fastsat af Familieretshuset. Samværsordningen tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet i den aktuelle situation. Derfor kan en samværsordning godt ændre sig over tid, hvis forholdene har ændret sig. Hvis du ønsker at ændre i aftalen om samvær, men den anden forælder ikke er enig, kan du sende en anmodning til Familieretshuset om ændring af samværet. 

Hvis aftalen om samvær ikke overholdes 
Uanset om Familieretshuset og Familieretten har fastsat en samværsordning, eller om I selv har lavet en skriftlig aftale med tvangsfuldbyrdelsesklausul, kan Familieretten gennemtvinge samværet, hvis ikke aftalen overholdes. Der kan eksempelvis opstå en situation, hvor den anden forælder ikke vil udlevere barnet til samvær. I så fald kan du sende en anmodning til Familieretten, som i sidste ende kan gennemtvinge udleveringen af barnet. Det kan lyde voldsomt, men det vil altid foregå på en måde, som tager mest muligt hensyn til jeres barn. 

Afslag på samvær 
Familieretshuset eller Familieretten kan i visse tilfælde vælge at give afslag på en ansøgning om samvær. Familieretshuset eller Familieretten kan eksempelvis enten give afslag på samvær eller ophæve samvær hvis de mener at:

- situationen hos samværsforælderen er ustabil
- der er chikane omkring samarbejdet med den anden forælder
- samværsforælderen har været voldelig 
- der har været for lang tids adskillelse mellem barnet og samværsforælderen
- barnet ikke ønsker samvær 

Advokat og samværssager 
Uanset, om I som forældre kan blive enige om en samværsaftale eller ej, er det altid en god ide at involvere en erfaren advokat med ekspertise i samværssager i jeres aftale om samvær. På den måde kan du sikre dig, at den aftale, I indgår, både er den bedste for jeres barn, og at den er juridisk bindende i tilfælde af uenighed senere. Står du midt i en samværssag? Så ring og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat. Jeg giver gerne en gratis vurdering af din sag om samvær.

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?