Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Samvær

Dit barn har ret til at være sammen med begge forældre, og omfanget af barnets samvær skal vurderes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

I almindelighed vil det foregå således, at forældrene selv aftaler hvorledes samværet med den af forældrene, som barnet ikke bor hos, skal foregå. Aftalen som I selv laver, er som udgangspunkt lige så bindende som Familieretshusets/Familierettens afgørelse. Den vil om nødvendigt – såfremt samværsaftalen ikke overholdes – kunne benyttes til at gennemtvinge samværet via Familieretten. Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis forældrene ikke selv kan finde en løsning og blive enige om hvordan samværet skal være, kan Familieretshuset/Familieretten efter anmodning træffe afgørelse om samværet, ud fra de oplysninger forældrene selv har opgivet. Familieretshuset/Familieretten  indhenter også deres egne oplysninger fx fra dagsinstitutioner, samt afholder børnesamtaler med de ældste børn. 

Familieretshuset/Familieretten træffer afgørelsen om samvær ud fra, hvad der er bedst for barnet i den aktuelle situation. En samværsordning kan derfor godt ændre sig over tid, hvis der er ændrede forhold.

Ring og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat, jeg giver gerne en gratis vurdering af din sag om samvær. 

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?