Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Børn under 12 år

Når børn tvangsfjernes, sker det typisk inden de er fyldt 12 år. En tvangsfjernelse er en meget traumatiserende oplevelse for hele familien og ikke mindst for barnet. En sag om tvangsfjernelse af et barn under 12 år foregår på en anden måde, end hvis barnet var over 12 år. Det skyldes, at barnet ifølge lovgivningen opnår nogle rettigheder, når det er over 12 år. Hvis dit barn er under 12 år, og kommunen har planer om at lave en tvangsfjernelse, er det vigtigt at vide, hvad du skal være opmærksom på. 

Børn under 12 år rettigheder
Ifølge lovgivningen får børn over 12 år blandt andet ret til at få beskikket en gratis børneadvokat, som kan føre sagen for barnet. Hvis barnet er under 12 år, betyder det derfor, at barnet ikke har denne rettighed. Det betyder også, at et barn over 12 år ikke er part i sin egen sag. Barnet kan godt give sin mening til kende til en børnesamtale, men barnet har ikke ret til at klage over en afgørelse. Det er derfor udelukkende en sag mellem kommunen og barnets forældre. 

Til gengæld har barnet ret til at have en bisidder med sig til møder i kommunen. En bisidder er en person, som barnet kan støtte sig til, og som kan skabe tryghed under møder i kommunen. Bisidderen kan også hjælpe barnet til at forstå, hvad det er, der sker. Barnet bestemmer selv, hvor meget bisidderen skal involveres i oplysningerne i sagen. Man vælger selv sin bisidder – det kan for eksempel være et familiemedlem, en pædagog eller en anden person, som barnet kender og føler sig tryg ved. Bisidderen skal dog være over 15 år. 

Kommunen kan dog i visse tilfælde vælge enten at tilsidesætte barnets valg af bisidder eller at udelukke bisidderen fra mødet. Dette kan ske, hvis kommunen mener, at der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges, eller hvis bisidderen forhindrer, at man kan få belyst barnets mening. 

Hvad skal du gøre?
Uanset om kommunen påtænker at tvangsfjerne dit barn, eller om dit barn allerede er blevet tvangsfjernet, så kan Børneadvokaten hjælpe med din sag. Er du forælder, og står du i en af disse situationer? Så har du ret til at få gratis advokathjælp til din sag. Børneadvokaten kan hjælpe med at få både din og dit barns holdning frem i lyset og vil kæmpe til det sidste for at forene familien igen. Kontakt mig i dag og lad os tage en snak om, hvad jeg kan gøre for dig.

Vidste du?

En tvangsfjernelse er en meget traumatiserende oplevelse for hele familien og ikke mindst for barnet.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?