Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Hvad er ungdomskriminalitet?

Begrebet ”ungdomskriminalitet” dækker i lovmæssig forstand over strafbare handlinger, begået af børn eller unge mellem 15 og 17 år. Årsagen til at grænsen går ved 15 år er, at den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år. Det betyder, at børn og unge under 15 år ikke kan blive idømt en straf for eventuelle strafbare eller kriminelle handlinger. På trods af at børn og unge under 15 år ikke kan stilles til ansvar for deres handlinger i form af dom, kan de alligevel stilles erstatningsansvarlige. Faktisk kan børn helt ned til fire år stilles erstatningsansvarlige for skader, som de er ansvarlige for, hvis barnet har handlet uagtsomt, og hvis der ikke er tale om et uheld.

Ungdomskriminalitet i Danmark
På trods af at ungdomskriminaliteten i Danmark er faldende, er det stadig et fokusområde for de danske politikere. Der arbejdes på at forebygge ungdomskriminalitet lokalt, hvilket kommer til udtryk i, at stort set alle landets kommuner har etableret et såkaldt SSP-samarbejde, hvor skolen, socialforvaltningen og politiet samarbejder om kriminalpræventive indsatser for danske børn og unge. I 2019 blev der også nedsat Ungdomskriminalitetsnævn i samtlige af landets politikredse for at styrke forebyggelsen af ungdomskriminalitet.

Alligevel er der fortsat børn og unge i Danmark, som begår ungdomskriminalitet. Ungdomskriminalitet kan være alle typer af lovovertrædelser begået af unge. Både eksempelvis indbrud, hærværk, tyveri og vold kan betegnes som ungdomskriminalitet, hvis det er begået af unge mellem 15 og 17 år. I den seneste tid har sager om ulovlig deling af seksuelle eller krænkende billeder også vist sig at være aktuelt, når man taler om ungdomskriminalitet. Kort sagt, kan alle typer af forbrydelser kategoriseres som ungdomskriminalitet, hvis de er begået af en ung mellem 15 og 17 år.

Advokathjælp til ungdomskriminalitet
Hvis en ung skal have sin sag om ungdomskriminalitet behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, kan både den unge og den unges forældre i mange tilfælde få gratis advokathjælp. Det kan anbefales at få en erfaren advokat, når der er tale om sager om ungdomskriminalitet, da det kan være både hårdt og svært for et ungt menneske at få sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet eller i retten. Er du blevet indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet? Eller er dit barn blevet indkaldt? Så sørg for at få en erfaren advokat til at hjælpe dig med sagen. Ring og få en uforpligtende snak om din sag, og om hvad jeg kan gøre for dig.

Vidste du?

Begrebet ”ungdomskriminalitet” dækker i lovmæssig forstand over strafbare handlinger, begået af børn eller unge mellem 15 og 17 år.

Kontakt mig for yderligere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?