Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Tvangsfjernelse samvær

Samvær betyder ”at være sammen med nogen”. Samvær bliver aktuelt i forbindelse med tvangsfjernelse, fordi den kontakt du har med dit barn, mens det er anbragt uden for hjemmet, nu vil blive betegnet som ”samvær”. 

Hvem har ret til samvær?
Ifølge lovgivningen har barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner etc. under anbringelsen uden for hjemmet. Formålet med samværet er,at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværk. Derudover bidrager samværet til samarbejdet mellem barnets forældre og anbringelsesstedet. 

Kommunen kan kun nægte barnet retten til samvær, hvis man mener, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. 

Hvordan forgår samvær?
Samværet med dit barn kan foregå på mange forskellige måder. Kommunen kan beslutte, både hvor meget samvær der skal være mellem dig og dit barn, og hvordan samværet skal foregå. I visse tilfælde kan kommunen beslutte, at der er behov for enten ”støttet” eller ”overvåget” samvær, hvor en repræsentant fra kommunen vil være til stede under samværet med dit barn. 

Kommunen kan også beslutte, at der skal føres kontrol med den brevveksling eller telefonkontakt, du har med dit barn, ligesom kommunen kan træffe afgørelse om at afbryde samværet, hvis de mener, at det er nødvendigt.  

Tvangsfjernelse samvær og advokat 
En tvangsfjernelse er en ulykkelig situation for alle forældre. Samværet mellem barn og forældre er vigtigt, fordi det er med til at opretholde det familiære bånd, og den kontakt man har med sit barn. Alle forældre ønsker at se deres børn så meget som muligt, især hvis man ikke har mulighed for at se dem i hverdagen.

Er du utilfreds med samværsordningen, der er lavet for dig og dit barn? Eller er du i tvivl om, hvorvidt du skal acceptere enten støttet eller overvåget samvær? Så kontakt mig, inden du indgår en eventuel aftale med kommunen. Jeg er ekspert i sager om tvangsfjernelse, samvær og kontakt og kan derfor hjælpe dig med din sag fra start til slut. Hvis dit barn er tvangsfjernet, har du ret til gratis advokathjælp fra en advokat, som du selv vælger. Hvis du vælger, at jeg skal hjælpe dig med din sag om tvangsfjernelse, vil jeg ikke opgive din sag.

Vidste du?

Når barnet er anbragt er samværet mellem barn og forældre vigtigt, fordi det er med til at opretholde det familiære bånd.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?