Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Ungdomskriminalitet

Når børn og unge under 18 år begår kriminalitet, bliver det defineret som ungdomskriminalitet. Det er desuden værd at have for øje, at der ofte skelnes mellem kriminalitet begået af 15-17 årige, og kriminalitet blandt børn under 15 år. Det skyldes, at den kriminelle lavalder i dag er 15 år, hvilket betyder, at børn under 15 år kort sagt ikke kan stilles strafferetligt til ansvar for deres handlinger.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet består af 1 formand og et antal næstformænd (formandskabet) og andre medlemmer. Ungdomskriminalitetsnævnets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed eller organisation.
Formanden og næstformændene skal være dommere. De andre medlemmer udgøres af ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge.
Ungdomskriminalitetsnævnet sættes i hver politikreds.

Sanktioner

Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge en straksreaktion, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
Ungdomskriminalitetsnævnet kan endvidere fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Det kan f.eks. være at barnet eller den unge skal være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted el.lign., modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet mv.
Ungdomskriminalitetsnævnet kan også som led i forbedringsforløbet træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet på et anbringelsessted, når det af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte må anses for at være af væsentlig betydning.

Ungekriminalforsorgen

Hvis barnet/den unge pålægges en sanktion, skal Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet/den unge (10-17-årige) følger den afgørelse, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet.
Barnet/den unge bliver tilknyttet en ungetilsynsførende fra ungekriminalforsorgen, som fører tilsyn med, at barnet/den unge følger nævnets afgørelse. Ungekriminalforsorgens tilsyn består dels af en række tilsynssamtaler med barnet/den unge (og dennes forældre), dels af en række kontroller af at barnet/den unge gennemfører de foranstaltninger, som er beskrevet i afgørelsen.

Advokatbistand

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand. Både forældre til barnet/den unge over 12 år har således krav på en gratis advokat i en sag om ungdomskriminalitet.
Ring og få en uforpligtende snak med en erfaren advokat. Jeg giver gerne en gratis vurdering, hvis du er blevet involveret i en sag om ungdomskriminalitet.

 

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?