Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Eneforældremyndighed

I visse tilfælde kan det vurderes, at det er bedst for jeres barn, hvis kun én af jer har forældremyndigheden over barnet. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan man søge om at have eneforældremyndigheden over barnet, i andre mere sjældne tilfælde sker det helt automatisk, at kun den ene forælder har eneforældremyndigheden over barnet.   

Hvad er eneforældremyndighed?
Eneforældremyndighed betyder, at man som forælder har forældremyndigheden over barnet alene. Det vil sige, at man ikke deler forældremyndigheden med andre og dermed er alene ansvarlig for barnet, og de beslutninger der skal træffes i forhold til barnets liv og opvækst.  

Eneforældremyndighed rettigheder 
Hvis man har eneforældremyndighed over et barn, har man samtidig retten til at træffe alle beslutninger vedrørende barnet alene, uden at der er andre, man skal blive enige med. Hvis man har eneforældremyndighed, har man derfor retten til at træffe alle store beslutninger af betydning for barnet på egen hånd.  

Hvornår kan man få eneforældremyndighed?
I visse særlige tilfælde, kan det vurderes at det er bedst for barnet, at kun en af forældrene har forældremyndigheden. Eneforældremyndighed kan komme på tale, hvis der er meget stor uenighed blandt forældrene, og hvis det vurderes, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. I så fald kan Familieretten vælge at ophæve den fælles forældremyndighed og tildele den ene af jer eneforældremyndighed over barnet.  

Du kan få eneforældremyndighed over jeres barn hvis:

- I selv er blevet enige om, at du skal have forældremyndigheden, og I har selv har
  anmeldt det til Familieretshuset 
- enten Familieretten eller Statsforvaltningen har truffet afgørelse om eneforældremyndighed
- i visse særlige tilfælde har moderen automatisk eneforældremyndighed over barnet ifølge lovgivningen 

Derudover er der en række faktorer, der kan spille ind, i forhold til om du kan få tildelt eneforældremyndighed over jeres barn. Det kan eksempelvis være, hvis den anden forælder har været voldelig, har et misbrug eller en psykisk lidelse, der betyder, at denne ikke er i stand til at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende barnet. 

Få hjælp til at opnå eneforældremyndighed 
Det kan være svært at samarbejde, når man er gået fra hinanden. Uenigheder og uvenskab kan påvirke det fælles forældresamarbejde, hvilket i sidste ende kan have betydning for jeres barns trivsel. I disse tilfælde kan eneforældremyndighed være en måde at sikre barnets bedste på. Ønsker du at opnå eneforældremyndighed over dit barn? Eller er du blot i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dit barn? Så kontakt en advokat som Børneadvokaten, og få uforpligtende rådgivning om din situation.

Vidste du?

Hvis man har eneforældremyndighed over et barn, har man samtidig retten til at træffe alle beslutninger vedrørende barnet alene, uden at der er andre, man skal blive enige med. Hvis man har eneforældremyndighed, har man derfor retten til at træffe alle store beslutninger af betydning for barnet på egen hånd.

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?