Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Tvangsfjernelse hjemgivelse

Hjemgivelse betyder, at barnet eller den unge, som er anbragt uden for hjemmet, får lov til at bo hjemme igen. Hjemgivelse er det mål alle forældre til tvangsfjernede børn har for øje, og det betyder, at tvangsfjernelsen stopper. 

Anmodning om hjemgivelse
Hvis et barn er tvangsanbragt uden for hjemmet, og barnets forældremyndighedsindehavere anmoder kommunen om at få barnet hjemgivet, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse senest syv dage efter anmodningen. Det samme gør sig gældende, hvis barnet er over 15 år og selv anmoder om at blive hjemgivet. 

Afslag på hjemgivelse
Hvis kommunen afviser en anmodning om hjemgivelse, fordi de vurderer, at betingelserne for at barnet er tvangsanbragt stadig er til stede, skal sagen altid præsenteres for børn- og ungeudvalget til en ny afgørelse. Børn- og ungeudvalget skal tage stilling til, om de også mener, at grundlaget for tvangsanbringelsen stadig er til stede. Hvis børn- og ungeudvalget mener, at grundlaget for tvangsfjernelsen ikke længere er til stede, skal kommunen hjemgive barnet.

I visse tilfælde kan kommunen ikke behandle anmodningen om hjemgivelse. Det kan for eksempel være, hvis sagen aktuelt behandles i retten eller i Ankestyrelsen.  

Hvordan foregår en hjemgivelse?
Hvis kommunen træffer afgørelse om hjemgivelse af et tvangsfjernet barn, skal kommunen orientere børn- og ungeudvalget. Herefter skal de fastsætte en såkaldt ”hjemgivelsesperiode”. Hjemgivelsesperioden kan vare fra få dage op til et halvt år. Man laver en hjemgivelsesperiode for at skåne barnet mest muligt i de store omvæltninger og for at sikre sig, at hjemgivelsen ikke sker for pludseligt. I hjemgivelsesperioden kan der eksempelvis etableres mere samvær end normalt mellem barnet og forældrene, så barnet langsomt vænner sig til den nye situation. 

Advokathjælp til hjemgivelse 
Når dit barn er tvangsfjernet, har du ret til gratis advokathjælp. En advokat med ekspertise i børnesager vil kun hjælpe dig med at nå dit mål om hjemgivelse af dit barn. Vil du anmode om hjemgivelse af dit barn? Så lad Børneadvokaten hjælpe dig. Uanset hvad, vil jeg altid kæmpe for, at du kan få dit barn hjemgivet hurtigst muligt. Jeg har mere end ti års erfaring i sager om børn og har desuden dybdegående viden om, hvad kommunen lægger vægt på, når der træffes afgørelse i sager om tvangsfjernelse. Du er meget velkommen til at ringe til mig, så kan vi tage en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig.

Vidste du?

Anbringelsen skal ophør, når anbringelsen ikke længere opfylder dets formål. 

Kontakt mig for mere information

Kan Børneadvokaten hjælpe dig med advokatbistand?